webtasarım

 • KVKK Danışmanlığı ,Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişisel Veri Nedir?

  Bir bireyin etnik kökeni, politik düşünceleri, dini inançları, ticari ilişkileri ve üyelikleri, biyometrik datayı da kapsayan genetik verileri, sağlık bilgileri gibi tanımlanmasına katkı sağlayan önemli bilgiler kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda sadece bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veri sayılmaktadır. Bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder. Yani verilerin; kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm halleri kapsar. İsim, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler gibi veriler dolaylı da olsa kişiyi belirlenebilir kılabilme özellikleri nedeniyle kişisel verilerdir.

  (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı (1/541) ve Adalet Komisyonu Raporu)

  KVKK Yerel Bir Mevzuat mıdır?

  Çok özgün sayılmayan 6698 sayılı bu kanunumuzun ilham kaynağı olan EU GDPR (Avrupa Genel Veri Koruma Yönergesi) da tıpkı 6698 sayılı KVKK gibi 2018 yılı baharına kadar hazırlıkları tamamlamış olma konusunda veri toplayan kurumlara gün vermiş durumdadır. 6698 sayılı KVKK, Avrupa’daki muadili GDPR ile birlikte veri sorumlusu olarak adlandırılan kurumları epeyce etkileyecek ve iş yapma pratiklerini epey dönüşüme uğratacak bir öneme sahiptir.

  KVKK’nın Getirdiği Düzenlemeler

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, sahibinin izni olmadan kişisel verilerin işlenmesini önleyecek düzenlemeler getirmektedir. Bu kanuna göre bireylerin izni olmadan verilerinin işlenmesi suç olarak değerlendirilmektedir.

  İlgili kurumun bireyin iznini almak istemesi halinde hangi tür verileri alıp hangi amaçlarla kullanacağına dair açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirme yapması gerekmektedir. Aynı zamanda bu bilgilendirme, verilerin kimlerle paylaşılacağı ve ne zamana kadar saklanacağı konularını da kapsamalıdır.

  Bu düzenlemeyi yürütmek üzere oluşturulan Kişisel Verileri Koruma Kurulu verileri toplayan/işleyen kurumları 6698 sayılı KVK kanunu ile kayıt altına alıp regüle edecek. Bilgilerini alıp işleyen/işleten kurumlar ile problem yaşayan veri sahipleri bu resmi kuruma başvurup şikâyette bulunabilecek. Bu kurul, yukarıda bir kısmı belirtilen kuralları uygulamayan kurumlara altı sıfırlı rakamlarla para cezası vermek ve hatta bazı durumlarda kusur, ihmal ve kötü niyet sahibi yetkililere hapis cezasının yolunu açmak gibi yaptırımları uygulama yetkisi olan bir kurum olarak tanımlanmaktadır.

  KVKK’ya neden ihtiyaç duyulmuştur.

  KVKK Hangi Kurumları İlgilendiriyor?

  Gerçek bir kişi ile bağlantısı kurulabilecek yukarıda tanımı verilmiş kişisel verileri alan ve saklayan her kurum bu kanunun kapsamına girmektedir. Bu nedenle bu tür süreçleri işleten kurumların kanuna uyum için bir dizi çalışma yapması gerekmektedir.

  Kanuna Uyum için Yapılması Gerekenler

  Yapılacak çalışmalar şöyle listelenebilir:

  – Tüm bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik gibi güvenlik işlevlerini sağlamak, yani Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standartlarına göre çalışmak
  – Müşterilerden alınan/alınacak veri türlerini belirlemek üzere stratejiler oluşturmak
  – Bir veri envanteri oluşturmak

  – Geçmişe dönük olmak üzere- ağ sistemlerindeki yapılandırılmış / yapılandırılmamış TÜM verileri tespit etmek
  – Kayıt altına alınmış kişisel verileri niteliklerine göre sınıflandırmak
  – Geçmişe dönük olmak üzere- verisi saklanmak istenen TÜM müşterilere ulaşmak ve kurumun niyetleri konusunda müşterileri bilgilendirmek
  – Veri işleme amaçları konusunda bilgilendirilen çalışanlar ve müşterilerin rızasını makul yöntemlerle almak
  – Yukarıdakilerin tamamını sürdürülebilir şekilde uygulamak için teknolojiler, politikalar ve sistemler geliştirmek
  – Belli dönemlerde değerlendirme, gözden geçirme ve iç denetim faaliyetleri gerçekleştirmek
  – Belli aralıklarla sistemlerin güvenliğini ve verilerin korunmasını sağlamak adına Penetrasyon/Sızma Testi gibi etkili çalışmalar yapmak
  – İç denetimler, Penetrasyon Testi vb. uygulamalar sonrasında elde edilecek sonuçlar ile kurum yönetim sistemine sürdürülebilirliği sağlayıcı katkılar yapmak

 • Web Tasarımı Nedir?

  Web Tasarımını özetle, bir web sitesinin görsel ve kodsal bölümlerinin oluşturulması şeklinde tanımlayabiliriz.

  Bu işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte ortaya aktif durumda bir web sitesi çıkacaktır. Web tasarımı işleminin gerçekleşmesinin ardından, son kullanıcılar bir web tarayıcısı yardımıyla internet üzerinden web sitesine erişebilirler.

   

  Web Tasarımın Unsurları

  Web tasarımında, belirli ana noktalar belirlenerek oluşturulan bir çalışma prensibi vardır. Şimdi bu unsurları inceleyelim:

   

  Düzen

  Kullanılacak görsel ve metinler belirli bir düzende olmalıdır. Web sitelerinin önem verdiği noktalardan biri de, sitelerine gelen ziyaretçilerin aradıkları bilgiyi kolayca bulmalarını sağlamaktır. Bu durum, tasarımın dengeli, tutarlı ve bütünlüğünü düzen içinde korumasıyla beraber geçerli olacaktır.

   

  Renk

  Renk seçimi yaparken bazı değişkenler vardır. Sitenin kuruluş amacına, sektörüne bağlı olarak uyumlu renk seçimleri yapılabilir.

   

  Grafikler

  Grafikler logo, fotoğraf, clipart veya simgeler şeklinde web tasarımında kullanılabilir. Sayfanın açılış hızını etkilemeyecek boyutlarda, sıkışık bir düzen içerisinde olmadan ve web sayfasının içeriği ile uyumlu olarak kullanılmalıdırlar.

   

  Fontlar

  Doğru yazı tiplerinin kullanımıyla web sitesinin tasarım kalitesini yükseltebilirsiniz. Özellikle “web-güvenli yazı tipleri” olarak bilinen font grubundaki yazı tiplerinin kullanılması doğru ve faydalı olacaktır.

   

  İçerik

  Web sitesini ziyaret eden kullanıcıları sitede tutmak için içerikler konusunda bazı çalışmalar yapmanız gerekecektir. Kullanıcıları şaşırtmak, onların ilgisi çekmek için istediklerini onlara vermelisiniz. Bu durum gerçekleştirildiği zaman kullanıcılar sitede daha çok vakit geçireceklerdir.

   

  Kullanıcı Dostu Web Tasarım

  Web sitesi geliştirirken bir siteyi görsel olarak etkileyici hale getirmek adına, web tasarımda olması gereken unsurlarla birlikte her daim son kullanıcı da düşünülmelidir. Kullanıcı dostu arayüzler elde etmeniz gerekmektedir.

   

  Navigasyon

  Web tasarımıkullanıcılar için verimli, ihtiyaç duydukları bilgiyi bulabildikleri, sitenin içinde kolaylıkla hareket edecekleri şekilde kurgulanmalıdır.

   

  Multimedya

  Video ve ses uyaranları kullanıcıların kolay ve hızlı bir şekilde bilgiler algılamasını sağlayabilir. Bu uyaranları doğru kurgulayarak kullanıcıların trafiğini uzatmasını sağlayabiliriz.

   

  Uyumluluk

  Farklı tarayıcı ve işletim sistemlerinde web sitenizin sorunsuz bir şekilde aynı performansı verebilmesi için sayfanızı bu doğrultuda tasarlamaya özen göstermelisiniz.

   

  İnteraktif

  Web tasarımı yaparken kullanıcı yorumlarını da siteye dahil ederek kullanıcılarla interaktif bir iletişim kurabilirsiniz. E-posta formları ve e-bülten kayıtları sunarak kullanıcılarla sürekli etkileşim halinde olabilirsiniz.

  Yazımızda bahsettiğimiz bilgiler ışığında oluşturacağınız tasarımla doğru bir web sitesi oluşturabilirsiniz. Nitekim, sitenin kullanım amacı da tasarım yapılırken önemli bir referans olacaktır.